Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na temat Klienta, w tym danych osobowych.

 1. Niniejsza polityka dotyczy funkcjonalności strony pod adresem www.arturmokwinski.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Izabela Mokwińska Artur, Nowy Dziebałtów 1J, 26-200 Końskie,
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: www.arturmokwinski.pl
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Klientów w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Obsługa zapytań przez formularz
   • Wysyłka towarów, dokumentów zakupowych
   • Prezentacja oferty lub informacji na temat produktu
 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne, przez 3 lata.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Zamówienia.
 3. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nad realizacja obowiązku ochrony danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania realizacji i obsługi zamówienia. W przypadku odmowy podania danych osobowych lub skierowania do administratora żądania usunięcia danych osobowych przed wykonaniem zamówienia, jego realizacja może okazać się niemożliwa.